Inlog voor klanten

Privacyverklaring De Groot Edelgebak B.V.

 Inleidende bepalingen

 Op deze pagina treft u de privacyverklaring van De Groot Edelgebak B.V. (hierna: De Groot Edelgebak) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De Groot Edelgebak is statutair gevestigd te Ede en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 62931377. De Groot Edelgebak is per e-mail te bereken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefonisch via (+31) (0)318 48 27 27.

 De Groot Edelgebak hecht veel waarde aan een goede omgang met de persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgebreid uitgelegd hoe De Groot Edelgebak omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft De Groot Edelgebak aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

 Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten. 

 De verwerking van persoonsgegevens door De Groot Edelgebak valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 De Groot Edelgebak behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-05-2018.

 In eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt nadat u het contactformulier hebt ingevuld op de webshop. Op dit contactformulier zal worden aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn onder andere uw voor –en achternaam van de contactpersoon, bedrijfsnaam, KvK-nummer, btw-nummer, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn in eerste instantie nodig om contact met u op te nemen en daarnaast worden ze gebruikt om de levering tot stand te brengen. Het e-mailadres kan naast het contact opnemen ook worden gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van de diensten die interessant voor u kunnen zijn.

Daarnaast verzamelt De Groot Edelgebak gebruikersnamen en wachtwoorden in verband met het functioneren van het account dat u aan kan maken.

 De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze persoonsgegevens is De Groot Edelgebak niet in staat haar diensten uit te voeren. Daarnaast geeft u voorafgaand aan de overeenkomst expliciet toestemming aan De Groot Edelgebak om deze gegevens te verwerken.

 Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan De Groot Edelgebak te verstrekken, is De Groot Edelgebak niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat De Groot Edelgebak niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen.

Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

  

Termijn van de verwerking van uw persoonsgegevens

 Uw persoonsgegevens worden opgeslagen tot maximaal twee (2) jaren na beëindiging van de overeenkomst, hierna zal De Groot Edelgebak de gegevens vernietigen. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze doeleinden. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn worden de gegevens conform de termijnstelling van deze bepalingen bewaard.

 

Verwijzing naar andere websites

 Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Onze website bevat links naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van De Groot Edelgebak. Wij hebben dan ook geen toezicht op het privacy beleid dat die website aanhoudt. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. De Groot Edelgebak is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. De Groot Edelgebak raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen ingezien worden door DCTE met als doel het plegen van onderhoud aan onder andere de computer, software en applicatiebeheer. Voor overige zaken worden de Persoonsgegevens enkel door De Groot Edelgebak verwerkt. Wel kunnen de persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien De Groot Edelgebak door een wettelijke verplichting is gehouden de persoonsgegevens door te sturen aan de bevoegde instanties.

Cookies

De Groot Edelgebak maakt beperkt gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein stukje data dat door een website op uw computer, telefoon of tablet wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van De Groot Edelgebak bezoekt, verzamelt De Groot Edelgebak met uw toestemming informatie die bijvoorbeeld helpt bij het functioneren van de website of het verbeteren van de zoekresultaten. De Groot Edelgebak maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn de noodzakelijke cookies die het gebruik en de ervaring van de website verbeteren.

Daarnaast maakt De Groot Edelgebak gebruik van zogeheten tracking cookies, zoals Google Analytics. Deze cookies zullen helpen De Groot Edelgebak met het optimaliseren en verbeteren van de website. Voordat deze cookies worden geplaatst zal er toestemming aan u worden gevraagd om deze te plaatsen.

Beveiliging 

De Groot Edelgebak heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat (https), waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te

 voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een account aanmaakt op de website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Indien u gebruik wilt maken van dit recht vragen we u een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt uw gegevens via uw eigen account te allen tijde inzien.

Indien u een klacht wil indienen over De Groot Edelgebak met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  

Introducties 2021/2022